Cable ini menghubungkan pusat judi atas talian dengan server di Hong Kong
Pemotongan cable optik untuk cybercafe. Kos bagi buat semula cable optik ini menelan belanja sehingga RM70,000