“PRESENTASI SOLUSI GEJALA IKLAN HARAM”

Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM)  bekerjasama dengan beberapa pihak, dalam & luar negara bagi mendapatkan solusi yang paling berkesan untuk menangani masalah gejala iklan haram. Sesi presentasi solusi tersebut diadakan di Menara DBKL 1 pada 17 Februari 2016 kepada ahli Mesyuarat Task Force Iklan Haram Bil 2/2016.
Diharapkan solusi yang dibentangkan kepada pihak DBKL dapat diterima pakai dan dimanfaatkan demi memastikan gejala iklan haram diatasi sepenuhnya.
Dato’ Hj Jawahar bersama Datuk Nadzim Johan