Dato’ Nadzim Johan bersama Datuk Meor Hashimi Abdul Hamid membincangkan beberapa aduan mengenai kebankrapan

Biro Tugas Khas (BTK) dan Biro Tanikota turut hadir bersama membincangkan masalah tersebut