Logo
PERSATUAN PENGGUNA ISLAM MALAYSIA
70X, Jalan Keramat Hujung, 54000 Kuala Lumpur
Email : salam@ppim.org.my
Hotline : +6019-359 1000
Tel : +603-4257 7222 / +603-4256 6618
IKUTI KAMI DI :
716) INFO PENGGUNA : KERAJAAN & PENGGUNA
13 Apr 2013

Headline:
Kerajaan & Pengguna
BERITA HARIAN ,Apr 9, 2013
KESUNGGUHAN
dan komitmen Malaysia terhadap pengukuhan perlindungan dan kebajikan pengguna
dan di rantau ASEAN telah mendapat perhatian di setiap negara ASEAN.
Sekaligus
menjadikan Malaysia telah terpilih untuk menjadi tuan rumah penganjuran program
seminar perlindungan pengguna yang bertujuan untuk memberi latihan dan
berkongsi maklumat serta pengalaman mengenai isu perlindungan pengguna
dikalangan agensi perlindungan pengguna dari negara-negara ASEAN yang telah
diadakan pada 23 hingga 24 September 2010 di Hotel JW Marriot, Kuala Lumpur.
Seminar
ini telah berjaya menarik penyertaan seramai 50 peserta yang terdiri daripada
ahli negara ASEAN, pegawai kerajaan Malaysia dan wakil daripada badan bukan
kerajaan (NGO) kepenggunaan.
Seminar
ini merangkumi bidang-bidang seperti pengiklanan, penipuan pengguna,
perdagangan elektronik, keselamatan data dan maklumat peribadi, kredit
pengguna, aduan pengguna dan pendidikan serta kesedaran pengguna.
Seminar
ini merupakan salah satu sumbangan dalam mencapai hasrat kerajaan kearah
pewujudan yang mantap, berdaya saing dan prihatin terhadap kebajikan dan
kesejahteraan pengguna secara keseluruhannya.
Seiring
dengan itu kerajaan Malaysia di bawah kementeriannya, Kementerian Perdagangan
Dalam Negeri Koperasi Dan Kepenggunaan (KPDNKK) berusaha keras melaksanakan
program-program pendidikan pengguna menjalinkan kerjasama yang erat dengan
persatuan / pertubuhan pengguna seperti Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna
Malaysia (FOMCA), Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP), Persatuan Pengguna
Islam Malaysia (PPIM), Persatuan Perlindungan Pengguna Malaysia (PPPM),
Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia (MACFEA), Persatuan
Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur (PKPKL) dan persatuan-persatuan pengguna
seluruh negeri.
Segala
usaha ini bertujuan untuk memberikan ilmu kepenggunaan kepada masyarakat
seluruhnya agar bersikap peka melangkah lebih proaktif mencari dan mengekang
mana-mana pihak yang cuba merancang untuk menggugat hak-hak tersebut.
Oleh
kerana itu sebagai pengguna, kita wajib sedar akan hak-hak kita dan
melaksanakan tanggungjawab kita untuk menjaganya.
Hak
mendapatkan keperluan asas, keselamatan, maklumat, membuat pilihan, menyuarakan
pandangan, mendapatkan alam sekitar yang selamat dan sihat, mendapat ganti
rugi, pendidikan kepenggunaan dan aspek-aspek yang berkaitan dengannya.
Akta
Perlindungan Pengguna 1999 mendefinasikan pengguna sebagaimana seperti yang
berikut:-
a.
Memperoleh atau menggunakan barang atau perkhidmatan daripada jenis yang pada
lazimnya diperolehi bagi maksud, kegunaan atau penggunaan diri, rumah tangga
atau isi rumah dan
b.
tidak memperoleh atau menggunakan barang atau perkhidmatan itu, atau mengemukan
dirinya sebagai memperoleh atau menggunakan barang atau perkhidmatan itu,
terutama bagi maksud:-
(i)
membekalkannya semula secara perdangangan; atau
(ii)
menggunakannya dalam perjalanan suatu proses pengilangan; atau
(iii)
dalam hal barang, membaiki atau mengolah, secara perdangangan, barang lain atau
lekapan pada tanah;
Definasi
yang diberikan itu menepati kesemua hak pengguna yang telah diperincikan
sepertimana yang tersebut diatas oleh mendiang Presiden Amerika Syarikat, John
F.Kennedy dan Pertubuhan Pengguna Sedunia (Internasional Organization Of
Comsumer Unions – IOCU) masing-masing pada tahun 1962 dan 1985.
Demi
untuk mempertingkatkan keberkesanan penguatkuasaan undang-undang melalui
kerjasama dan sokongan orang ramai, jalinan yang baik antara Kerajaan dengan
rakyat perlu dimantapkan dalam usaha membantu melindungi pengguna sekaligus
memberi semangat dan nafas baru mewujudkan komuniti masyarakat yang
bertanggungjawab, bijak, peka, komited, proaktif dan berinformasi terhadap
keseluruhan isu kepenggunaan.
Selain
merangka dan melaksanakan aktiviti dan program kepenggunaan bersesuaian dengan
peranan masyarakat setempat disamping memberi kefahaman berhubung saluran aduan
pengguna kepada KPDNKK dan kementerian / Agensi berkaitan, kerajaan berharap ilmu
kepenggunaan yang diberikan dapat dimanafaatkan secara maksimum oleh rakyat
sebagai pengguna.

Terbitan Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur (PKPKL); PKPKL@hotmail.com