Untuk puluhan tahun makanan ternakan terutama ayam diimport daripada luar negara. Puluhan tahun juga pengguna diberikan alasan harga ayam naik disebabkan jagung import bahan makanan ayam naik. Walaupun ini merupakan perkara tidak masuk akal tetapi telah terlalu lama berlaku sebagai di negara ini. Malah, di negara kita yang ramai professor, saintis dan cendekiawan nampaknya kita tidak mampu untuk keluarkan atau cipta makanan ternakan.

Di mana tidak kena? Kenapa kita tidak ada dasar ke arah mengeluarkan makanan ternakan sendiri. Adakah pengaruh kartel menjadikan kita tidak mahu/tidak mampu mengeluarkan makanan ternakan sendiri walaupun banyak kali berita makanan ternakan sudah pun ada tercipta. Indonesia telah mengeluarkan makanan ternakan sendiri.

Kini kita dikejutkan dengan ancaman kekurangan makan ekoran kesan perang dan kerana sistem simpanan makanan (food security) kita yang ‘bengong’ berbanding dengan negara-negara lain. Jika ini berlaku adakah kita akan menghadapi kelaparan? Apakah yang seharusnya rakyat lakukan?

“Mari kita lakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri kita…..”

Sehubungan itu, satu sidang media telah diadakan berkenaan isu ini.