Dipengerusikan oleh Ketua Pengarah ICU JPM dan dihadiri daripada pelbagai agensi kerajaan dan ngo.
Pembentangan oleh dua agensi iaitu KBS dan PDRM manakala satu NGO iaitu PPIM
Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Majlis Sosial (SCWC) Bil. 1/2016

Dari Laman Web Rasmi PPIM http://www.ppim.org.my/

Tags: