STRATEGI PERLAKSANAAN
1. Mendidik pengguna agar bertanggungjawab dan mengetahui hak melalui kempen kesedaran dan aktiviti kemasyarakatan.
2. Mengukuhkan silaturrahim & kerjasama strategik sesama Islam agar pengguna Islam bersatu dan tidak diperlekehkan.
3. Melahirkan golongan pengguna yang bijak, bertanggungjawab dan berani menegakkan kebenaran.
4. Menyediakan bantuan dalam penyelesaikan isu yang menjejaskan hak dan kesejahteraan pengguna.
5. Memperkasakan keupayaan dan kemahiran organisasi bagi meningkatkan kecekapan dan pencapaian.
6. Memantau pembangunan sosio-ekonomi agar tidak bercanggah dengan ketetapan Islam.