Sekolah Menengah Islam Intergrasi Safinatun Najah(Seksyen 7)
Tujuan diadakan program ini adalah mendidik pengawas yang dilantik ini menjadi model insan yang mempunyai nilai kepimpinan yang terbaik kerana pihak sekolah menengah Islam Intergrasi Safinatun Najah memandang PPIM sebagai suatu badan NGO yang lantang menyuarakan hak hak pengguna.
Pada hari ini Encik Yusuf Azmi berkongsi tentang peranan dan tanggungjawab kita pengguna dengan institusi surau dan masjid. 
Banyak orang patut Mengalas tanggung jawab individu terhadap kebersihan surau dan masjid.